Księżna Marie na kolejnym seminarium UNESCO

Dziś księżna Marie, jako patronka UNESCO, uczestniczyła w kolejnym seminarium organizacji w Kopenhadze. Objęła nad nią patronat w 2009 roku. Celem dzisiejszego seminarium było zidentyfikowanie obszarów, w których będą podejmowane działania UNESCO w nadchodzących latach.

http://princessesblog76.blogspot.com


Michel Steen-Hansen, członek Komisji UNESCO, na pytanie jakie jest zadanie UNESCO w Danii odpowiedział: To jest niezwykle ważna kwestia, ponieważ w Danii postanowiono wydać znacznie mniej funduszy niż w pozostałych krajach skandynawskich, które pracują na rzecz współpracy między narodami w zakresie edukacji, nauki, kultury, komunikacji i mass media.

http://princessesblog76.blogspot.com


Seminarium zostało zorganizowane przez Sekretariat Duńskiej Komisji Narodowej UNESCO, ktory ma swoją siedzibę w duńskim Ministerstwie Edukacji. Odbyło się w nowo wybudowanym budynku BLOX w Kopenhadze. Co ciekawe, BLOX został oficjalnie otwarty przez Królową Małgorzatę II kilka tygodni temu.

https://royaldish.com


 W czasie spotkania, księżna wygłosiła swoje przemówienie (postanowiłam przetłumaczyć niektóre fragmenty):

Dzień dobry, mam przyjemność dziś uczestniczyć w otwarciu seminarium dla decydentów i profesjonalistów, którzy aktywnie uczestniczą w pracach UNESCO w Danii. Czego chcemy od działań UNESCO w Danii? To jest kierunek dzisiejszego spotkania i czekam z niecierpliwością na sugestie, które z pewnością nadejdą w ciągu dnia.

https://royaldish.com


Światowy cel zrównoważonego rozwoju ONZ wyznacza nowe ramy i kierunki dla UNESCO, a także nasz wysiłek na rzecz równouprawnienia i sprawiedliwości dla wszystkich: dziewcząt i kobiet, a także chłopców i mężczyzn [...] Od wielu lat w Danii obserwuje się rozwój naszego zaangażowania w prace UNESCO. Rośnie zainteresowanie programami UNESCO i sieciami akademickimi utworzonymi przez ministerstwa, duńskie gminy, uniwersytety, szkoły i społeczeństwo obywatelskie. Mam na myśli rosnącą liczbę duńskich obiektów wpisanych w Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO [...].

http://princessesblog76.blogspot.com


Podczas wizyty w Geopark Odsherred, miałam okazję zobaczyć, jak dzieci uczestniczyły w nauczaniu o naturze i krajobrazie, o lokalnych produktach i historii kultury [...] Jest to świetny przykład, jak zaangażować dzieci i ich rodziny w konkretny i ciekawy sposób. Można zaangażować ich w projekt, który zajmie ich poznawaniem przyrody i krajobrazu oraz sprawi, jak taka przyroda jest bardzo ważna, szczególnie, że chcemy ją zachować na przyszłość w jak najlepszym stanie.

https://royaldish.com


Mam nadzieję, że dzisiejsze seminarium przyczyni się do rozwoju dokładnych wysiłków i silnego partnerstwa, tym samym wzmacniając działania UNESCO w Danii i wysiłki Danii w UNESCO. Dziękuję za uwagę.

http://princessesblog76.blogspot.com


CO MARIE MIAŁA NA SOBIE:

Sukienka - Ganni
Szpilki - Jimmy Choo
Torba - Michael Kors

https://royaldish.com

2 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © Księżna Marie Blog , Blogger