Luteranizm - czyli w co wierzy Duńska Rodzina Królewska?

Na pewno jest Wam znane, że Dania jest krajem protestanckim oraz, że dominującą doktryną teologiczną w tym kraju jest luteranizm. Dziś postanowiłam nieco Wam przybliżyć na czym ona polega oraz jakie są różnice między tą religią, a wiarą katolicką.

Berlingske

Luteranizm jest najstarszym, czołowym nurtem protestantyzmu. Jej historia sięga 1517 roku. Zapoczątkował ją Marcin Luter, niemiecki mnich. Wszystko zaczęło się od tego, że Kościół wprowadził sprzedaż odpustów, co nie spodobało się niemieckiemu teologowi. Aby udowodnić swoją rację, zawiesił na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez, w którym wyjaśnił znaczenie odpustu oraz istotę pokuty.

Marcin Luter / https://pl.wikipedia.org/

Na początku nikt nie chciał przyznać mu racji. Z tego powodu Luter zwrócił się do swoich przyjaciół, którzy głosili jego poglądy w postaci druku. Na wieść zareagowali m.in Erazm z Rotterdamu oraz Tomasz Morus (Morus był przeciwko tezom Lutra). W 1519 roku Marcin Luter miał wstawić się podczas obrad Sejmu Cesarstwa w Augsburgu. Jednak nie został ukarany ze względu na konflikt między cesarzem Maksymilianem I Habsburgiem a papieżem.

Luter2017.pl

Leon X domagał się odwołania jego nauki oraz ukorzenia się przed Rzymem, lecz ten zlekceważył ówczesnego papieża. 3 stycznia 1521 roku ostatecznie skazano Lutra na banicję (wygnanie z ojczyzny). Nikt nie mógł mu udzielić schronienia, ale mogli bezkarnie go zabić. Przez kilka lat przebywał w Zamku Wattburg (wtedy upozorowano jego porwanie), gdzie tam napisał postyllę, która została oficjalnie wydana w 1527 roku.

Wikipedia

W marcu 1522 roku przybył do Wittenberga, gdzie tam wprowadził Komunię Świętą pod obiema postaciami, zniesienie celibatu, zakaz żebraniny mnisiej. Natomiast w 1525 roku wprowadził liturgię mszy, która odprawiana by była w języku narodowym, a nie po łacinie. W 1529 roku Sejm w Spirze zabronił dalszego szerzenia reformacji. Nie zgodzili się z tym niektórzy książęta i miasta ewangelickie, którzy zdecydowali się zorganizować protest. Prawdopodobnie od tamtej pory nazwano ich protestantami.

Sejm Rzeszy w Spirze / Wikiwand

W 1530 odbyły się obrady Sejmu w Augsburgu. Ostatecznie zdecydowano, iż religia otrzyma nazwę Wyznania Augsburskiego. Od zasad reformacji również pochodzi nazwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Zasady luteranizmu:
  • Pismo Święte jest źródłem objawienia (zasada sola scriptura)
  • Głową kościoła jest Jezus Chrystus, nie papież (zasada sola Christus)
  • Najważniejszy jest akt wiary (sola fide)
  • Wiara w zbawienie, która została dana przez Boga w Jezusie Chrystusie
Symbol luteranizmu / Wikipedia

  • Uznawany jest Chrzest i Komunia Święta podawana pod dwiema postaciami
  • Matka Boska jest darzona szacunkiem, ale największa cześć składana jest jedynie Bogu
  • Posłuszeństwo wobec Słowa Bożego, szczera modlitwa, przykładne życie rodzinne oraz wykonywanie wszelkich obowiązków
  • Uznawanie spowiedzi ogólnej jak i indywidualnej
  • Duchownym nie obowiązuje celibat
https://pl.wikipedia.org


Mam nadzieję, że choć w najmniejszym stopniu pomogłam Wam rozróżnić luteranizm od katolicyzmu. A już za kilka dni pojawią się kolejne posty tematyczne.

4 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © Księżna Marie Blog , Blogger